Zgodnie z danymi Policji w latach 2004-2013 w Polsce zdarzyło się 440 621 wypadków drogowych, w których 47 015 osób zginęło a 554 646 zostało rannych.*

  Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentuje poszkodowanych w sprawach cywilnych i karnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu nasi prawnicy wygrywają wysokie kwoty odszkodowań, rent oraz zadośćuczynienia za krzywdę w sprawach dotyczących wypadków drogowych oraz kolizji, zarówno samochodowych, kolejowych jak i z udziałem z udziałem pieszych i rowerzystów.

  Zapewniamy kompleksową obsługę również członkom najbliższej rodziny ofiar wypadków komunikacyjnych w sprawach o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego, sprawach o przyznanie renty, odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia za doznane cierpienie psychiczne i fizyczne.

* Wypadki drogowe w Polsce. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz. www.policja.pl