Nasza Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości, w tym sprawy o odszkodowania oraz zwrot nieruchomości znacjonalizowanych w okresie PRL-u na mocy dekretów państwowych takich jak tzw. dekret warszawski.
Bronimy interesu naszych Klientów na każdym etapie postępowania zarówno przed sądami administracyjnymi jak i sądami cywilnymi.